Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Tin tức - Dự án

Văn phòng đại diện Trường đại học nghiên cứu công nghệ quốc gia KaZan - Liên Bang Nga


Ngày 10-10-2014 công ty cổ phần công nghệ số SVTB đã thỏa thuận và ký kết hợp đồng Dự án xây dựng website Văn phòng đại diện Trường đại học nghiên cứu công nghệ quốc gia KaZan - Liên Bang Nga.

Website được xây dựng với 3 ngôn ngữ: Việt, Nga, Anh nhằm phục vụ và cung cấp thông tin đầy đủ về thông tin hợp tác giữa Trường đại học nghiên cứu công nghệ quốc gia KaZan - Liên Bang Nga và các  trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Trụ sở Văn phòng được đặt tại TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ truy cập: http://knrtu-vn.com/

Thảo luận

Các tin mới