Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Hosting Windows

Mã Hosting

SVTB1

SVTB2

SVTB3

SVTB3+

SVTB4

SVTB4+

SVTB5

Băng thông/tháng

05 GB

10 GB

20 GB

30 GB

40 GB

60 GB

80 GB

Dung lượng lưu trữ

250 MB

500 MB

1.000 MB

1.500 MB

2.000 MB

3.000 MB

4.000 MB

Tên miền

01

02

03

05

07

09

12

Tên miền con

03

05

15

25

30

35

40

Tên miền ánh xạ

02

04

06

10

15

20

30

Tài khoản FTP

02

03

05

07

10

15

20

Cơ sở dữ liệu MySQL

02

04

05

07

12

15

16

Tài khoản Email

05

10

20

30

50

80

100

Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí duy trì/tháng (+11)

33.000

60.000

85.000

135.000

165.000

210.000

250.000

Hợp đồng tối thiểu

12 tháng

06 tháng

03 tháng

03 tháng

01 tháng

01 tháng

01 tháng

 

Bổ sung dịch vụ VND/tháng:

Thêm 100 MB dung lượng

20.000/lần

Thêm 1 GB băng thông

20.000

Thêm 10 GB băng thông

150.000

 

HOSTING WINDOWS CHO DOANH NGHIỆP

Mã Hosting

SW05

SW06

SW07

SW08

SW09

Băng thông/tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Dung lượng lưu trữ

5000 MB

6000 MB

10.000 MB

20.000 MB

30.000 MB

Tên miền

01

02

03

05

07

Tên miền con

03

05

15

25

30

Tên miền ánh xạ

02

04

06

10

15

Tài khoản FTP

02

03

05

07

10

Cơ sở dữ liệu MSSQL

02

04

05

07

12

Tài khoản Email

05

10

20

30

50

Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí duy trì/tháng

330.000

520.000

620.000

870.000

1.000.000

Hợp đồng tối thiểu

01 tháng

01 tháng

01 tháng

01 tháng

01 tháng

 

Bổ sung dịch vụ VND/tháng:

Thêm 100 MB dung lượng

20.000/lần

Thêm 1 GB băng thông

20.000

Thêm 10 GB băng thông

150.000