Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Tin tức - Tin tức chung
Ứng dụng đo kiểm tốc độ internet Việt Nam

Ứng dụng đo kiểm tốc độ internet Việt Nam

VNNIC Speedtest là hệ thống đo chất lượng truy cập Internet được Trung tâm Internet Việt Nam xây dựng từ năm 2019. Đây là hệ thống đo độc lập, người dùng Internet có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo chất lượng truy cập Internet của mình, và tự đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng.

Kiến thức cần biết về QR code

Kiến thức cần biết về QR code

Nhận được thư mời có một ô vuông bên trong có nhiều ký tự lạ chồng chéo, đó là QR Code. Nó bắt đầu xuất hiện khắp nơi như nhãn bìa sản phẩm, và gần như là phương thức nhận diện chủ yếu cho ứng dụng di động. Vậy QR Code là gì? Một số thông tin cơ bản sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về loại mã vạch mới này.

Thông tư số 12/2013/TT-BCT

Thông tư số 12/2013/TT-BCT

Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Thông tư Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thông tư Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam.

Thông báo các thương nhân tổ chức, cá nhân phải đăng ký website TMĐT với Bộ công thương

Thông báo các thương nhân tổ chức, cá nhân phải đăng ký website TMĐT với Bộ công thương

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP năm 2006. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Theo quy định tại Nghị định, các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương