Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Tin tức - Tin tức chung

Thông tư số 12/2013/TT-BCT


Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Theo Thông tư số 12/2013/TT-BCT, việc thông báo/đăng ký website thương mại điện tử sẽ được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn

 
Tài liệu đính kèm:
364_2013-TT12 Quy dinh thu tuc thong bao, dang ky va cong bo thong tin lien quan den website thuong mai dien tu.pdf

 

Thảo luận

Các tin liên quan

Các tin mới