Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Tin tức - Kiến thức cần biết

10 Đinh hướng phát triển thương mại điện tử


Trước sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường số hoá và xu hướng toàn cầu về tự do hoá thương mại, cộng đồng các quốc gia ASEAN đang khẩn trương đẩy mạnh ứng dụng và phát triển thương mại điện tử (TMĐT), xây dựng một không gian ASEAN số hoá thống nhất.

Thể hiện quan điểm chung của các quốc gia trong khu vực ASEAN đối với việc phát triển TMĐT, các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động phát triển TMĐT ra đời, đã phác hoạ định hướng phát triển của các quốc gia  trong lĩnh vực hoạt động này.  

Tập hợp các nguyên tắc này làm sáng tỏ vai trò của các quốc gia thành viên ASEAN đối với khu vực doanh nghiệp; thừa nhận bản chất không biên giới của TMĐT và sự cần thiết phải thiết lập và hài hoà các quy tắc, các tiêu chuẩn và các hệ thống trên quan điểm toàn khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TMĐT giữa các nước thành viên ASEAN. Những nguyên tắc này sẽ trở thành khuôn khổ cho việc đặc định và thiết kế việc hợp tác kĩ thuật và các sáng kiến tạo dựng năng lực nhằm xúc tiến và tạo thuận lợi cho buôn bán nội bộ ASEAN, và tạo một chỗ đứng vững chắc hơn cho các nước ASEAN tiến hành buôn bán điện tử với các nước khác trên thế giới.

1. Vai trò của chính phủ.

·           Tạo dựng một môi trường có tính hỗ trợ giúp cho TMĐT mở rộng và phát triển; 

·           Kích hoạt TMĐT thông qua các dự án thí điểm, các trung tâm thí điểm và các thực nghiệm.;

·           Xây dựng một quan điểm phối hợp, đổi mới và có mục tiêu đối với việc lập chính sách..

Các quốc gia thành viên ASEAN sẽ ban hành các luật cần thiết đảm bảo tính chắc chắn, khả thi, và sáng tỏ của các quyền và nghĩa vụ của các bên hữu quan, có tính tới các phương thức đang hình thành của hoạt động kinh doanh số hoá. Khuôn khổ pháp lý mới phải có khả năng thích ứng và đủ linh hoạt để thích nghi được với các biến đổi công nghệ và với tình hình môi trường toàn cầu và khu vực biến hoá không ngừng. Để nâng cao hơn nữa tác dụng hỗ trợ của môi trường nhằm xúc tiến TMĐT, các quốc gia thành viên ASEAN có thể cần phải có các chính sách kinh tế thuận lợi, các chương trình kích thích cả gói và một cơ chế hỗ trợ.

Tuy nhiên, cần phải có nhiều thử nghiệm trong giai đoạn khởi đầu này của việc phát triển TMĐT trong ASEAN. Trong nhiều lĩnh vực của ngành tài chính và trong các khu vực chủ chốt của công nghiệp, rất có thể sẽ không có một doanh nghiệp chuyên hoá TMĐT.

Các nước thành viên ASEAN sẽ kích hoạt TMĐT thông qua các dự án thí điểm, các trung tâm thí điểm, các thực nghiệm. Các biện pháp mang tính chủ động sẽ bao gồm: các điểm tạo mầm mống, các khuyến khích trong các chương trình làm quen với môi trường mới, và các định hướng mang tính chiến lược.

2. Vai trò của khu vực doanh nghiệp 

Chấp nhận, phát triển, và ứng dụng TMĐT thông qua các cam kết của khu vực doanh nghiệp và các hiệp hội buôn bán về duy trì lợi thế cạnh tranh.

TMĐT là các hoạt động kinh doanh được các công nghệ mới về thông tin và truyền thông hỗ trợ, và biến hoá không ngừng dưới tác động của các công nghệ mới này. Mạng toàn cầu (Internet) đang nhanh chóng được toàn thế giới chấp nhận và rồi sẽ trở thành công cụ chủ yếu để tiến hành việc buôn bán cũng như việc liên lạc trong nội bộ các tổ chức.

TMĐT dẫn tới cả một phương thức kinh doanh hoàn toàn mới mẻ, tiến hành trong một môi trường biến hoá nhanh chóng và không ngừng trên diện rộng dưới tác động thúc đẩy của các biến đổi rất nhanh về công nghệ. Đặc trưng của môi trường TMĐT là các rủi ro, các bất trắc, các ''được'' và ''mất'' tiềm tàng. 

3. Cơ sở hạ tầng mạng truyền thông.

Thiết lập cơ sở hạ tầng mạng truyền thông thường hữu, dễ tiếp cận, và chi phí thấp trên cơ sở các tiêu chuẩn mở nhằm đảm bảo tính liên thông và tính liên tác.

Một trong các cân nhắc cơ bản của TMĐT là tính thường hữu toàn cầu và tính dễ tiếp cận với cơ sở  hạ tầng truyền thông. Tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng này là chức năng của năng lực mạng ở cấp quốc gia, khu vực, và toàn cầu; của tính thường hữu và chi phí của các khí cụ truy nhập (điện thoại, máy tính điện tử cá nhân, modem v.v.); và tính thường hữu của kỹ năng kỹ thuật truy cập.

Các dịch vụ viễn thông cơ bản phải thường hữu đối với đa số dân chúng và chi phí phải thấp là điều kiện tiên quyết căn bản của TMĐT. Do đó, trước hết phải có hạ tầng cơ sở viễn thông cơ bản. Vì chi phí cao có thể cản trở việc truy nhập vào mạng thông tin, nên giá dịch vụ viễn thông, cùng với giá của phần cứng và phần mềm cần thiết để truy nhập vào mạng truyền thông phải ở các mức có thể chịu đựng được.

Để TMĐT có thể phát triển thành công trong nội ASEAN, các quốc gia thành viên phải liên thông với nhau. Khi ấy, tính liên tác cần phải được đảm bảo để tất cả những người sử dụng mạng ở các quốc gia thành viên phải liên thông với nhau. Khi ấy, tính liên tác cần phải được đảm bảo để tất cả những người sử dụng mạng ở các quốc gia thành viên có thể liên lạc được với các mạng ở các nước kia, không phân biệt kiểu máy tính được sử dụng, hãng cung cấp dịch vụ viễn thông, kiểu mạng và kiểu phần mềm sử dụng.

4. Dung liệu

Đảm bảo dòng thông tin xuyên quốc gia và sự tự định đoạt của từng cá nhân con người trong khi vẫn tính tới các tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên về dung liệu có thể chấp nhận, và nhìn nhận những sự khác biệt về xã hội và văn hoá giữa các quốc gia thành viên.

Dành ưu tiên cho việc phát triển các dung liệu hữu ích cho sự phát triển kinh tế, công nghệ, xã hội, và văn hóa của từng quốc gia thành viên.

Sự lưu thông thông tin tự do xuyên biên giới các quốc gia sẽ tạo điều kiện cho các công dân thu lợi từ các thông tin phong phú và đa dạng có trên Internet. Đồng thời cần phải chú ý tới sự hiện hữu của các dung liệu không mong muốn hoặc có hại trên xa lộ thông tin có thể gây tác động xấu tới các cảm nhận văn hoá, tôn giáo, và xã hội.

5. Bảo vệ sở hữu trí tuệ

Thừa nhận bảo vệ sở hữu trí tuệ, có tính tới những sự phát triển mới nhất, các chuẩn mực đã hình thành, và các tiêu chuẩn được quy định trong các hiệp định và các công ước quốc tế có liên quan.

Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ là thiết yếu vì các sản phẩm và các dịch vụ số hoá truyền gửi trên Internet có thể bị sao chép một cách dễ dàng. Các doanh nghiệp hình thành ra xung quanh việc kinh doanh dung liệu số hoá cần được hưởng một mức độ bảo vệ thích đáng đối với các khoản đầu tư của mình.

6. An toàn

Tạo dựng môi trường tại các quốc gia thành viên ASEAN nhằm bảo đảm an ninh cho TMĐT. Khu vực tư nhân cần phải đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn theo kịp mức độ hiện đại.

Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ chứng thực và mã hoá để giao dịch điện tử an toàn.

Một trong các trở ngại lớn nhất với sự phát triển của TMĐT là sự lo ngại của dân chúng về tính an toàn. Vấn đề an toàn trong TMĐT  bao gồm các chính sách về công nghệ  mã hoá; khuôn khổ pháp lý cho việc thực thi các chính sách đó; giáo dục cho dân chúng, thị trường, và những người thi hành luật hiểu biết rõ; giúp cho từng địa phương nắm được công nghệ an toàn, và đặt ra các tiêu chuẩn công nghệ tối thiểu.

Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN cần phải đi đầu trong việc đưa ra các chính sách tương ứng (nếu cần thiết thì bao gồm cả chính sách mã hoá), các tiêu chuẩn công nghệ, và lập pháp nhằm đảm bảo tính an toàn của TMĐT. Tuy nhiên, công nghệ an ninh đang tiến hóa rất nhanh và các chính phủ của các quốc gia ASEAN có lẽ sẽ khó mà theo kịp với thị trường trong lĩnh vực này, và do đó, khu vực tư nhân cần phải đi đầu trong việc phát triển công nghệ an toàn theo kịp mực độ hiện đại.

7. Bảo mật và tin cậy

Sử dụng các phương tiện công nghệ được công nhận quốc tế và có tính liên tác để chống truy nhập bất hợp pháp vào các dữ liệu.

Bảo vệ dữ liệu tạo ra một môi trường tin cậy và an toàn nhằm tạo thuận lợi cho dòng thông tin xuyên biên giới và giúp tăng cường thương mại quốc tế.

Do lo ngại về bảo mật, ngày càng có nhiều nước ban hành các luật về bảo vệ dữ liệu nhằm ngăn cản không cho thông tin được truyền gửi tới những năm không có phương tiện thích đáng để bảo vệ thông tin. Trong tình huống ấy, ở những nước không có các cơ chế bảo vệ thông tin thích đáng, TMĐT  sẽ không thể phát triển được.

8. Mã thương mại thống nhất

Trợ giúp tích cực cho việc phát triển và áp dụng một bộ mã thương mại thống nhất, và việc hài hoà các quy tắc và các thủ tục thương mại trên bình diện quốc tế, có tính tới các chính sách quốc gia. 

Cần phải có các tiêu chuẩn cho mã thương mại và hoạt động thương mại để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh một cách có hiệu quả trong khu vực và với các nơi khác trên thế giới. Nếu thiếu tiêu chuẩn thì có thể sẽ phát sinh hỗn loạn, vô hiệu quả, và các chi phí không cần thiết, nhất là trong trường hợp buôn bán đối ngoại.

9. Các hệ thống thanh toán điện tử

Chủ động tham gia phát triển và sử dụng các hệ thống thanh toán điện tử có tác dụng trợ giúp cho buôn bán trong nước, trong khu vực và trên thế giới, và có tác dụng hỗ trợ cho sự tiếp nhận TMĐT trong khu vực. 

Các quốc gia thành viên ASEAN đảm bảo tính an toàn và tính đáng tin cậy của các hệ thống thanh toán điện tử nhằm bảo vệ người tiêu dùng hoặc để đáp ứng các mục tiêu trọng yếu về thực thi các luật.

Hiện nay, một số hệ thống thanh toán điện tử đã ở giai đoạn phát triển. Các hệ thống này mang lợi lớn cho các tổ chức tài chính quốc tế, nhưng rất có thể sẽ khiến cho các nền công nghiệp nhỏ và vừa phải chịu các phí tổn quá mức cho phép. Để đảm bảo rằng toàn khu vực, cũng như từng quốc gia riêng lẻ trong khu vực thu được lợi ích từ TMĐT, cần phải có hệ thống thanh toán điện tử đáp ứng được đồng thời cả tầm quốc gia, tầm khu vực và tầm quốc tế.

10. Hải quan và thuế khóa

Liên tục kiểm nghiệm các phản ánh của TMĐT vào chế độ thuế tương ứng, và hợp tác chặt chẽ để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống thuế.

TMĐT ngày càng được ứng dụng rộng rãi làm nảy sinh khả năng thu nhập của các quốc gia thành viên ASEAN bị tổn thất, và làm gia tăng các phí tổn hành chính. TMĐT cũng có thể làm phát sinh các khó khăn trong việc xác định các sản phẩm giao dịch theo đường Internet. Do vậy, rất có thể phải đánh giá lại tính thích ứng của các hệ thống thuế ở từng quốc gia thành viên ASEAN.

 

Thảo luận

Các tin liên quan

Các tin mới