Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Tin tức - Dự án

Khoa Kinh tế - ĐH Tây Bắc | kinhte.tbu.vn


- Địa chỉ: Nhà B - Trường Đại học Tây Bắc - Tổ 2 - P. Quyết Tâm - TP. Sơn La - Số điện thoại: 022.3799.819

HTTP:// KINHTE.TBU.VN

----------------&&&------------------

1. Một số kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua

* Đào tạo

Là một khoa mới thành lập trong hơn 4 năm nhưng đến thời điểm hiện tại số sinh viên đã tốt nghiệp là 5 khóa đào tạo với gần 1.000 sinh viên hệ chính quy, 1.000 học viên hệ vừa làm vừa học. Số sinh viên ra đã tốt nghiệp được nhận vào công tác tại các đơn vị hành chính sự nghiệp quan trọng của các tỉnh, huyện và một số đang làm tại các doanh nghiệp thuộc các tỉnh Tây Bắc và cả những sinh viên đã khẳng định được mình tại các công ty, doanh nghiệp ở các thành phố lớn.

Số lượng sinh viên chính quy hiện đang tham gia học tại khoa là 1.100 và 1.500 học viên hệ vừa làm vừa học.

* Nghiên cứu khoa học

- Từ 2012 đã chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ;

- Từ khi thành lập đến nay đã có trên 10 đề tài NCKH cấp Trường được nghiệm thu kết quả tốt.

- Đã có trên 15 bài báo khoa học trong và ngoài trường.

- Các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh của Khoa:

·      Phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường sản phẩm trong khu vực Tây Bắc.

·      Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

·      Qui hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, ...

2. Một số định hướng phát triển trong thời gian tới.

* Theo chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Bắc đến 2020, tầm nhìn đến 2030:

- Khoa Kinh tế sẽ ngày càng phát triển, tăng dần quy mô đào tạo, loại hình đào tạo.

- Đội ngũ giảng viên sẽ tăng cả về số lượng và chất lượng. Phấn đấu đến 2020 là khoa lớn hàng đầu của trường Đại học Tây Bắc. Đội ngũ giảng viên đến 2020 trên 15 tiến sĩ, trên 90% đội ngũ có trình độ thạc sĩ trở lên.

- Phấn đấu đến 2020 Khoa Kinh tế sẽ là Khoa đi đầu của Trường Đại học Tây Bắc về việc đào tạo ra các cử nhân kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh thực hành. Khẳng định được thương hiệu của Khoa Kinh tế nói riêng, góp phần khẳng định thương hiệu đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc.

- Ngày càng tăng cường mối quan hệ giữa khoa, bộ môn với các đơn vị sử dụng lao động để ngày càng phát triển tốt hơn nữa chương trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu đào tạo cử nhân thực hành chất lượng cao cho các tỉnh Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng.

- Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế ngày càng khẳng định được khả năng nghiên cứu phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Sơn La, các tỉnh Tây Bắc.

 * Định hướng phát triển Khoa Kinh tế giai đoạn từ 2012 đến 2017

- Tiếp tục tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên. Tích cực lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

- Phát triển chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung thực hiện mục tiêu đào tạo cử nhân thực hành theo đúng mục tiêu phấn đấu của Trường Đại học Tây Bắc.

- Tăng cường mối quan hệ với các đơn vị sử dụng lao động để phát triển chương trình đào tạo, tổ chức tốt hoạt động thực hành, rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên, học viên.

- Tăng cường hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các đơn vị, tổ chức về các kỹ năng nghề nghiệp thông qua đào tạo ngắn hạn cho tất cả các cá nhân, tổ chức, đơn vị có nhu cầu các lĩnh vực về kinh tế như: kế toán, quản trị, ...

Thảo luận

Các tin liên quan

Các tin mới