Liên kết website
Sơn La
Đối tác dịch vụ
Chuyển đổi nhà cung cấp tên miền
Chuyển đổi nhà cung cấp tên miền

A. Chuyển tên miền quốc tế

Chuyển domain từ nơi khác về SVTB tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại SVTB với bản giá domain hiện tại ở SVTB

Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về SVTB

1. Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại svtb.com.vn phải là địa chỉ email của bạn check được.

Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key

2. Vui lòng đăng kí tranfer

- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel http://dns.svtb.com.vn

Chuyển tên miền về SVTB không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn SVTB tự động gia hạn thêm 1 năm.

Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về SVTB quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

B. Chuyển tên miền Việt Nam .VN

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể. 

2. Bạn mang mẫu transfer (2 bản) sang nhà đăng ký cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận. Bạn gửi bản khai hợp lệ này qua SVTB làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)

- Chuyển tên miền về SVTB không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn SVTB tự động gia hạn thêm 1 năm.
- Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về SVTB và cung cấp account cho bạn quản lý.
- Trường hợp bạn sử dụng DNS tại SVTB, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.
- Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel http://dns.svtb.com.vn